Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální interakce v prostředí kyberprostoru
Název práce v češtině: Sociální interakce v prostředí kyberprostoru
Název v anglickém jazyce: Social interactions in cyberspace
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Duffková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2007
Datum zadání: 05.11.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 14.09.2010 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zadání bakalářské práce:

Základní východisko práce bude tvořit představa jedinečnosti virtuálního prostoru v kontrastu k prostoru skutečnému. Práce bude zaměřena především na prostředí různých chatů, diskusních skupin, online počítačových her a dalších aplikací, kde by autor analyzoval zejména následující témata:
- sociální prostor internetu (kde spolu mohou pravidelně komunikovat i lidé, kteří jsou jinak od sebe fyzicky velmi vzdáleni)
- odlišnost chování oproti skutečnému světu (otevřenější vyjadřování, užívání výhod anonymity, vytváření falešných osobností...)
- možnost hledání partnera na internetu (a případná následná konfrontace se skutečností)
- virtuální sex & pornografie
- rizika virtuální reality (zda a jak může vést k neschopnosti navazování sociálních vazeb ve skutečném světě, uzavírání se do sebe a iluzorního světa virtuální reality,závislosti na virtuální realitě)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK