Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak předejít civilizačním chorobám (komplexní vzdělávací a motivační text o zdravém stylu života)
Název práce v češtině: Jak předejít civilizačním chorobám (komplexní vzdělávací a motivační text
o zdravém stylu života)
Název v anglickém jazyce: How precede to civilisation diseases (complex education and motivation
text about health life style)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2007
Datum zadání: 01.11.2007
Datum a čas obhajoby: 22.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: doc. MUDr. Jana Vránová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Studium pramenů a sběr dat pro tvorbu textů( odborná literatura, odborné časopisy, diplomové práce na podobná témata, rozhovory s odborníky) a tvorba dotazníku (listopad 2007)
- tvorba vzdělávacích textů (prosinec 07, leden 08)
- praktické ověření dotazníků u cílové skupiny studentů na středních školách (únor 2008)
- zpracování výsledků získaných z dotazníků, reflexe, sebereflexe
(únor 2008)
- sepsání diplomové práce (březen, duben 2008)
Seznam odborné literatury
HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-246-0030-7

MYSLIVEČEK, J. Fyziologie do kapsy. Praha: Triton, 2004.
ISBN 80-7254-497-7

BARTŮŇKOVÁ, S. Fyziologie člověka a tělesných cvičení. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1171-6

HAVLÍČKOVÁ, L. Fyziologie tělesné zátěže 1: Obecná část. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-354-7

KOVÁŘ, R., BLAHUŠ, P.: Stručný úvod do metodologie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1973.

ČECHOVSKÁ, I.; MILER, T. Plavání. Praha : Grada Publishing, 2001.
ISBN 80-247-9049-1

HORAN, P. Znáš svůj cholesterol?.Čestlice: Pavla Momčilová, 1996. ISBN 80-85936-06-2

NEJEDLÝ, B. Proč zdravě jíst?. Benešov : Start, 1997. ISBN 80-902005-6-7

FOŘT, P. Výživa a sport. Praha: Olympia, 1990. ISBN 80-7033-026-0

FOŘT, P. Výživa pro dokonalou kondici a zdraví. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1057-9

BLATTNÁ, M. Výživa na začátku 21. století aneb O výživě aktuálně a se zárukou. Praha: NutriVIT, 2005. ISBN 80-239-6202-7

CHOUTKA, M. DOVALIL, J. Sportovní trénink . 2. rozš. vyd . Praha: Olympia, 1991. ISBN 80-7033-099-6

POLEDNE, R. Vražedný cholesterol. Praha: Grada Aviacenum, 1993. ISBN 80-7169-001-5

HUSÁK, T. Jak si zachráníte život a zdraví. Praha: Erika, 1994. ISBN 80-85612-76-3
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK