Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání různých systémů neodkladné péče a jejich perspektivní vývoj
Název práce v češtině: Srovnání různých systémů neodkladné péče a jejich perspektivní vývoj
Název v anglickém jazyce: A comparison of various systems of urgent care and their future directions
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2007
Datum zadání: 01.11.2007
Datum a čas obhajoby: 23.09.2013 10:00
Místo konání obhajoby: Děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:25.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2013
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
  doc. MUDr. Jan Špunda, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK