Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny v reprodukčním chování obyvatelstva Středního východu a severní Afriky
Název práce v češtině: Změny v reprodukčním chování obyvatelstva Středního východu a severní Afriky
Název v anglickém jazyce: Changes in the Reproductive Behaviour of the Population in the Middle East and North Africa
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2007
Datum zadání: 25.08.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: Mgr. Marek Tietze
 
 
 
Předběžná náplň práce
Změny reprodukčního chování obyvatelstva Středního východu a severní Afriky
Abstrakt
Práce analyzuje změny v reprodukčním chování obyvatelstva regionu Střední východ a severní Afrika. Jejím cílem je poskytnout spolehlivá a srovnatelná demografická data populací jednotlivých států od 2. světové války po současnost. Na základě získaných dat se tato práce snaží určit klíčové trendy reprodukčních změn v regionu. Zkoumané procesy jsou analyzovány z hlediska demografických, sociálně-kulturních a ekonomických souvislostí.
Klíčová slova: Střední východ, severní Afrika, reprodukční chování, plodnost, sňatečnost
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Changes in the Reproductive Behaviour of the Population in the Middle East and North Africa
Abstract
The objective of the paper is to analyse the changes in the reproductive behaviour of the population in the region of the Middle East and North Africa. The aim is to give reliable and comparable information about the population in the individual countries since the period of the World War II. to the present days. Based on the collected data this paper tries to specify the key trends of the reproductive changes. Pursued processes are related to the demographical, socio-cultural and economic context.

Keywords: Middle East, North Africa, reproductive behavior, fertility, nuptiality
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK