Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání populačního vývoje ČR a SR od roku 1993
Název práce v češtině: Porovnání populačního vývoje ČR a SR od roku 1993
Název v anglickém jazyce: Comparison of population development in the Czech and Slovak Republic
Klíčová slova: Česko, Slovensko, populační vývoj, plodnost, úmrtnost, migrace
Klíčová slova anglicky: Czech, Slovakia, population development, fertility, mortality, migration
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2012
Datum zadání: 24.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2014
Oponenti: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK