Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společné jmění manželů
Název práce v češtině: Společné jmění manželů
Název v anglickém jazyce: Community property of spouses
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2007
Datum zadání: 30.10.2007
Datum a čas obhajoby: 30.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.10.2007
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK