Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Božie meno a tabuové výrazy v náboženskom a profánnom jazyku
Název práce v jazyce práce (slovenština): Božie meno a tabuové výrazy v náboženskom a profánnom jazyku
Název práce v češtině: Jméno Boží a tabuové výrazy v náboženském a profánním jazyce
Název v anglickém jazyce: God's name and taboo expressions in religious and profane language
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2007
Datum zadání: 31.10.2007
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK