Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ruská literatura v edici Světová četba nakladatelství Odeon v letech 1955-1970 a translatologická analýza románu Jurije Oleši Závist v překladu Anny Novákové
Název práce v češtině: Ruská literatura v edici Světová četba nakladatelství Odeon v letech 1955-1970 a translatologická analýza románu Jurije Oleši Závist v překladu Anny Novákové
Název v anglickém jazyce: The Russian literature in series "World Literature" of the Czech publishing house Odeon (between 1955-1970) and the translational analysis of Anna Nováková's translation of Youri Olesha's novel Jealousy
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milan Hrala, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2007
Datum zadání: 31.10.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK