Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prosedavé zeminy v ČR
Název práce v češtině: Prosedavé zeminy v ČR
Název v anglickém jazyce: Collapsible soils in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Ing. Jan Boháč, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.12.2009
Datum zadání: 01.09.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Oponenti: RNDr. Vladislava Kostkanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK