Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Banské právo (porovnanie českej, slovenskej a francúzskej právnej úpravy)
Název práce v jazyce práce (slovenština): Banské právo (porovnanie českej, slovenskej a francúzskej
právnej úpravy)
Název práce v češtině: Báňské právo (porovnání české, slovenské a francouzské
právní úpravy)
Název v anglickém jazyce: Minig law (the comparison of Czech, Slovak and French
legal regulation)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2007
Datum zadání: 29.10.2007
Datum a čas obhajoby: 29.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.10.2007
Oponenti: doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK