Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací analýza úmrtnosti v zemích Střední Asie
Název práce v češtině: Srovnávací analýza úmrtnosti v zemích Střední Asie
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis of mortality in the countries of Central Asia
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2007
Datum zadání: 31.01.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Oponenti: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK