Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inkubační chování slavíka modráčka tundrového v podmínkách horské a severské tundry
Název práce v češtině: Inkubační chování slavíka modráčka tundrového v podmínkách horské a severské tundry
Název v anglickém jazyce: Incubation behaviour of small passerines under conditions of montane and polar tundra
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Václav Pavel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2007
Datum zadání: 18.06.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Oponenti: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK