Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Využití konceptu bazální stimulace u kriticky nemocných
Název práce v češtině: Využití konceptu bazální stimulace u kriticky nemocných
Název v anglickém jazyce: Using of basal stimulation in critical handicapped
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyziologie (51-500200)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.10.2007
Datum zadání: 25.10.2007
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: MUDr. Kvido Smitka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium metodologie bakalářské práce a její strukturalizace 12/2007

2. Studium odborné litertury 1-2/2008

3. Získávání materiálů pro kazuistiky: 2-3 pacienti 3-4/2008

4. Zpracování výsledků 5/2008

5. Sepsání bakalářské práce 6-7/2008
Seznam odborné literatury
Ševčík, P. Černý,V. Vítovec, J. Intenzivní medicína,Galén 2003, ISBN 80-7262-203-X

Drábková, J. Polytrauma v intenzivní medicíně,Grada 2002, ISBN 80-247-0419-6

Lippertová-Grúnerová, M.Neurorehabilitace,Galén,20005, ISBN 80-7262-317-6

Friedlová K. Skriptum pro základní kurs Bazální stimulace v ošetřovatelské
péči. 1.vyd.Frýdek Místek, Tiskárna Kleinwachter,2003

Frohlich, A. Basale Stimulation. Das Konzept. Dussledorf:Verlag selbstbestimmtes
Leben 1998, ISBN 3-910095-11-9

Friedlová K., Bazální stimulace pro učitele předmětu ošetřovatelství,2.vyd.Frýdek Místek, 2006, ISBN 80-239-6132-2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK