Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybová příprava osob s mentálním postižením s motivačním prvkem raftování
Název práce v češtině: Pohybová příprava osob s mentálním postižením s motivačním prvkem raftování
Název v anglickém jazyce: Special training for mentally handicapped with motivation segment rafting
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2007
Datum zadání: 31.10.2007
Datum a čas obhajoby: 29.09.2008 09:30
Místo konání obhajoby: katedra zdravotní TV a TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:01.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2008
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK