Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium morfogeneze virů čeledi Polyomaviridae: využití pro praxi
Název práce v češtině: Studium morfogeneze virů čeledi Polyomaviridae: využití pro praxi
Název v anglickém jazyce: Study of polyomavirus assembly: a practical approach
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2007
Datum zadání: 24.10.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: RNDr. Lenka Horníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK