Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adherence žen středního a vyššího věku ke cvičení zdravotní tělesné výchovy.
Název práce v češtině: Adherence žen středního a vyššího věku ke cvičení zdravotní tělesné výchovy.
Název v anglickém jazyce: Adherence to remedial physical education among women of middle and older age.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2007
Datum zadání: 15.04.2007
Datum a čas obhajoby: 06.05.2008 11:00
Místo konání obhajoby: Katedra zdravotní tělesné výchovy a TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2008
Oponenti: doc. MUDr. Petr Brandejský, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK