Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj pohybové aktivity po operaci pertrochanterické fraktury femuru u seniorů, kteří jsou celoživotně aktivní, a u seniorů celoživotně pasivních
Název práce v češtině: Vývoj pohybové aktivity po operaci pertrochanterické fraktury femuru u seniorů, kteří jsou celoživotně aktivní, a u seniorů celoživotně pasivních
Název v anglickém jazyce: Development of motoric activity a surgery of a pertrochanteric fracture of the femur in the elderly patients,who are active life-long and in the elderly patients, who are passive life-long.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Květa Prajerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2007
Datum zadání: 12.03.2008
Datum a čas obhajoby: 07.05.2008 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2008
Oponenti: MUDr. Michaela Malá
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK