Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vysvobozený Tantalos: cesta od hladu k nasycení v díle Simony Weilové
Název práce v češtině: Vysvobozený Tantalos: cesta od hladu k nasycení v díle Simony Weilové
Název v anglickém jazyce: Tantalus saved: the journey from hunger to fullness in the work of Simone Weil
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2007
Datum zadání: 23.10.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předkládaná práce se zabývá myšlením francouzské filosofky Simony Weilové (1909-1943). Na základě výkladu krátkého textu podobenství o Tantalovi obsaženého v autorčiných zápisnících hledá v kontextu jejího vlastního díla odpověď na otázku po možné cestě k hrdinovu vysvobození. V druhém plánu si exegeze zmíněného příběhu klade za cíl osvětlit základy náboženské metafyziky Simony Weilové a takto ukázat, v jakém smyslu se její úvahy nacházejí v dvojím průsečíku mezi křesťanstvím a ateismem, mezi křesťanstvím a náboženským univerzalismem.
Seznam odborné literatury
Thesis deals with the topic of desire in the thought of Simone Weil. A short parable about Tantalus from author’s notebooks is interpreted in the context of her work and the question of hero’s possible deliverance is asked. The exegesis also wants to put more light on the foundations of Simone Weil’s religious metaphysics and to show the original place of her thought on the intersection both between Christianity and atheism and between Christianity and religious universalism.
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK