Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hlavní močové proteiny v parazitologii
Název práce v češtině: Hlavní močové proteiny v parazitologii
Název v anglickém jazyce: Major Urinary Proteins in Parasitology
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.10.2007
Datum zadání: 12.08.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: Mgr. Petr Jedelský
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK