Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rekombinantní exprese a studium receptorů mNKR-P1A a C
Název práce v češtině: Rekombinantní exprese a studium receptorů mNKR-P1A a C
Název v anglickém jazyce: Recombinant expression and studies on receptors mNKR-P1A and C
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2007
Datum zadání: 25.03.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: RNDr. Martin Bilej, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rekombinantní exprese a studium aktivačního receptoru lymfocytů KLRF1 bude prováděna technikami molekulární biologie a biochemie.
Seznam odborné literatury
O. Vaněk, Diplomová práce, Katedra biochemie UK-PrF.
Předběžná náplň práce
Rekombinantní exprese a studium aktivačního receptoru lymfocytů KLRF1 bude prováděna technikami molekulární biologie a biochemie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Recombinant expression and studies of the activation receptor of lymphocytes KLRF-1 will be performed using standard techniques of biochemistry and molecular biology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK