Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náboženství jako součast národní identity
Název práce v češtině: Náboženství jako součast národní identity
Název v anglickém jazyce: Religion as a part of the national identity
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.10.2007
Datum zadání: 18.10.2007
Datum a čas obhajoby: 11.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2009
Oponenti: PhDr. ThLic. Marek Matějek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Shromaždění a analýza dostupné literatury a pramenů, postupně její synteza a odvedení závěrů.
Seznam odborné literatury
Je totožný se seznamem doporučené literatury pro seminář "Náboženství a polityka".
Předběžná náplň práce
Jedna se o zkoumání, do jaké míry spolutvoří náboženství a jeho projevy základ národní identity. Zejména bude řešená otázka, jak tomu je v České Republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main question is, how bid ist the influence of religion on a process of building the national identity. Especially we ask, how big is this influence in the Czek Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK