Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv spontánní elektrické aktivity svalu na velikost evokované odpovědi
Název práce v češtině: Vliv spontánní elektrické aktivity svalu na velikost evokované odpovědi
Název v anglickém jazyce: Effect of background EMG activity on magnitude of evoked response
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2007
Datum zadání: 17.10.2007
Datum a čas obhajoby: 12.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2009
Oponenti: MUDr. David Pánek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK