Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy exekučního řízení
Název práce v češtině: Vybrané problémy exekučního řízení
Název v anglickém jazyce: Selected issues of proceedings to enforce judgment by private enforcement agent
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2007
Datum zadání: 17.10.2007
Datum a čas obhajoby: 10.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2009
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK