Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv pohybového programu na hypermobilitu kolenních kloubů
Název práce v češtině: Vliv pohybového programu na hypermobilitu kolenních kloubů
Název v anglickém jazyce: The impact of activity plan on knee-joints hypermobility
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2007
Datum zadání: 28.03.2008
Datum a čas obhajoby: 06.05.2008 12:00
Místo konání obhajoby: katedra ZTV a TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2008
Oponenti: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK