Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost členských států a Společenství za škodu
Název práce v češtině: Odpovědnost členských států a Společenství za škodu
Název v anglickém jazyce: Liability of Member States and the Community for damage
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2007
Datum zadání: 10.10.2007
Datum a čas obhajoby: 10.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.10.2007
Oponenti: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK