Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metabazity kontaktní aureoly tanvaldského granitu mezi Rádlem a Příchovicemi využívané pro výrobu neolitických kamenných nástrojů
Název práce v češtině: Metabazity kontaktní aureoly tanvaldského
granitu mezi Rádlem a Příchovicemi využívané
pro výrobu neolitických kamenných nástrojů
Název v anglickém jazyce: Metabasites of contact aureole of Tanvald granite between Rádlo and Příchovice used for the manufacture of Neolithic stone tools
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2006
Datum zadání: 05.09.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK