Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané p-prvky v učivu chemie na středních školách (zpracování učiva ve formě prezentací)
Název práce v češtině: Vybrané p-prvky v učivu chemie na středních školách (zpracování učiva ve formě prezentací)
Název v anglickém jazyce: Selected elements of p-block in education of chemistry in grammar school
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2007
Datum zadání: 09.01.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2009
Oponenti: RNDr. Klára Urbanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zhodnocení obsahu a rozsahu učiva o vybraných p-prvcích v našich a zahraničních učebnicích, návrh vlastního obsahu a struktury vybratého tématu a jeho zpracování ve formě počítačové prezentace.
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na zpracování tématu p-prvky (16.-18. skupina) formou Power-Pointových prezentací. Důraz je kladen především na to, aby tyto materiály byly využitelné v praxi ? při výuce chemie na středních školách. Součástí práce je rešerše vytipovaných českých i zahraničních učebnic, metodická příručka pro učitele a materiály pro výuku (pracovní listy, didaktické hry). Výstupy této práce budou ověřovány v praxi v rámci pracovního úvazku diplomantky. Diplomová práce je zpracována v souladu s RVP-G.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on processing of theme "elements of p-block" (16th-18th group) in form of PowerPoint presentations. It is emphased on utilization in practice - in education of chemistry in grammar school. It contains, namely, the research of potentionaly suitable texts and materials and their selection. In addition to that reference manual for teachers and other materials for education (work sheets, didactic games). Finally, this created materials will be checked in praxis in therms of diplomants work load. This thesis is worked up according to FEP of secondary grammer schools.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK