Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dějiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnost
Název práce v jazyce práce (slovenština): Dějiny slovenského pietizmu a jeho vplyv na spoločnost
Název práce v češtině: Dějiny slovenského pietismu a jeho vliv na společnost
Název v anglickém jazyce: History of Slovak pietism and its influence on society and culture
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2007
Datum zadání: 12.10.2007
Datum a čas obhajoby: 27.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2011
Oponenti: prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
  doc. ThDr. Pavel Hanes, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK