Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vykladačská činnost Mikuláše z Lyry v Postille litteralis a její význam v křesťanské exegetické tradici
Název práce v češtině: Vykladačská činnost Mikuláše z Lyry v Postille litteralis a její význam v křesťanské exegetické tradici
Název v anglickém jazyce: Exegetical Appoaches of Nicholas de Lyra in Postilla litteralis and Ins Role in Christian Tradition
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Ústav židovských studií (28-10)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.10.2007
Datum zadání: 12.10.2007
Datum a čas obhajoby: 17.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.11.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.03.2009
Oponenti: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
  prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK