Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nové materiály na podporu výuky Biochemie na SŠ, Nukleové kyseliny
Název práce v češtině: Nové materiály na podporu výuky Biochemie na SŠ, Nukleové kyseliny
Název v anglickém jazyce: Nucleic acids - New educational materials for education
in biochemistry at secondary level
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.10.2007
Datum zadání: 11.10.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2010
Oponenti: RNDr. Simona Petrželová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Dle pokynů školitele.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK