Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mjr. Hugo Vaníček
Název práce v češtině: Mjr. Hugo Vaníček
Název v anglickém jazyce: Major Hugo Vaníček
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2007
Datum zadání: 17.10.2007
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: PhDr. Jan Stříbrný
 
 
 
Zásady pro vypracování
viz diplomní seminář
Seznam odborné literatury
Fencl, Vilém; Říha, Martin: Československá armáda ve Velké Británii
Procházka, Ivan: Dunkeque ? válečný deník ČSSOB 44-45
Stehlík, Eduard: Páter Method
Pozůstalost Mjr. Vaníčka
Předběžná náplň práce
Cílem práce je ukázat poslání vojenského duchovního za druhé světové války u ČS vojáků ve Velké Británii na životě a službě Mjr. Huga Vaníčka s přihlédnutím k jeho rozsáhlé a dosud nezpracované pozůstalosti
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Biographie of the catholic priest and later soldier in the Czechoslovac Army in England, major Hugo Vaníček.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK