Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv globálních klimatických změn na ptačí druhy a společenstva
Název práce v češtině: Vliv globálních klimatických změn na ptačí druhy a společenstva
Název v anglickém jazyce: The impact of global climate change on birds
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.10.2007
Datum zadání: 17.10.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: Mgr. Peter Adamík
 
 
 
Předběžná náplň práce
Existují tisíce prací popisující projevy oteplujícího se klimatu na živé organismy. U ptáků byl zjištěn posun v době příletu i odletu, změny časovém v průběhu hnízdění i změny početnosti a areálů jednotlivých druhů. Zároveň se mění druhové bohatství a složení ptačích společenstev. Nicméně mnoho těchto výsledků je rozporuplných, protože různé oblasti světa vykazují rozdílné trendy (někde se např. posunulo datum příletu, ale nikoliv doba hnízdění, jinde tomu bylo naopak). Výzvou této bakalářské práce je pokusit se nalézt zobecnění z již publikovaných studií a upozornit na mezery, které současné bádání opomíjí. Kontakt: jirireif@yahoo.com
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK