Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Iohannes in sinu Iesu. Devocionální zobrazení v lekcionáři z Mariensternu?
Název práce v češtině: Iohannes in sinu Iesu. Devocionální zobrazení v lekcionáři z Mariensternu?
Název v anglickém jazyce: Iohannes in Sinu Iesu. The Devotional Image in the Lectionary of Marienstern?
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2007
Datum zadání: 16.10.2007
Datum a čas obhajoby: 03.06.2008 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2008
Oponenti: PhDr. Jana Hana Hlaváčková
 
 
 
Seznam odborné literatury
Patrologia Latina et Greca, ed. Migne

Das Graduale von Sankt Katharinenthal, ed. Albert Knoepfli, Luzern 1983

J.F. Hamburger: St.John the Divine, New York 2002.

J. F. Hamburger: Nuns as Artists, Berkeley, Los Angeles, California 1997.

J.F. Hamburger: The visual and Visionary. Art and Female Spirituality in Late Mediaval Germany, New York 1998.

Die Nonnen von St. Katharinenthal, in: Leben Heiliger Allemannischer Frauen des Mittelalters, 1897.

Kamil Boldan, Bohemikální iluminované rukopisy knihovny cisterciáckého kláštera z pohledu kodikologického, Miscelanea 1999-2000.

J. Krása, Nástěnná a knižní malba 13. století v českých zemích, Umění doby posledních Přemyslovců, Praha 1982.


Předběžná náplň práce
Práce bude věnována původu ikonografickému motivu Jana Evangelisty v objetí Krista (Johanes in sinu Jesu) v historických zemích koruny České
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Thesis is dedicated to iconographical form of St. John and Christ in medieval Bohemia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK