Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Společnost DUHA a integrace osob s mentálním postižením
Název práce v češtině: Společnost DUHA a integrace osob s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: The Duha Society and Iintegration of Mentally Handicapped
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2004
Datum zadání: 21.01.2004
Datum a čas obhajoby: 15.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2008
Oponenti: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
zmněna tématu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK