Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Carpal Tunnel Syndrome: Surgical Versus Conservative Treatment
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. František Helcl, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2006
Datum zadání: 09.10.2006
Datum a čas obhajoby: 05.10.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2007
Oponenti: PhDr. Miroslava Jalovcová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK