Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání přístupu k posilování u moderních pohybových aktivit - powerjóga, class aerobik, Pilates a fitness z pohledu fyzioterapie
Název práce v češtině: Srovnání přístupu k posilování u moderních pohybových aktivit - powerjóga,
class aerobik, Pilates a fitness z pohledu fyzioterapie
Název v anglickém jazyce: A Comparision of Attitudes to Developing up One´s Muscles with Modern
Types of Physical Activities - Power Yoga, P-Class Aerobic,
Pilates and Fitness - from the view of Physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2006
Datum zadání: 09.10.2006
Datum a čas obhajoby: 04.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.10.2007
Oponenti: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK