Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohyb plošiny Posturomedu
Název práce v češtině: Pohyb plošiny Posturomedu
Název v anglickém jazyce: Posturomed Platform Movement
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2006
Datum zadání: 09.10.2006
Datum a čas obhajoby: 04.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.10.2007
Oponenti: doc. MUDr. František Véle, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK