Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metylace a přenos somatického jádra do enukleovaného oocytu u savců
Název práce v češtině: Metylace a přenos somatického jádra do enukleovaného oocytu u savců
Název v anglickém jazyce: Methylation and somatic cell nucleus transfer in mammals
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2007
Datum zadání: 08.10.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2008
Oponenti: prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK