Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení ženy ve společnosti ve starozákonní a novozákonní perspektivě
Název práce v češtině: Postavení ženy ve společnosti ve starozákonní a novozákonní perspektivě
Název v anglickém jazyce: The Position of the Woman in the Society in the Perspective of the Old and New
Testaments
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2007
Datum zadání: 07.10.2007
Datum a čas obhajoby: 13.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2008
Oponenti: PhDr. Markéta Koronthályová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kulturně historické pozadí jednotlivých období
Sociologický pohled - srovnání postavení ženy v okolních kulturách
Charakteristika biblického náhledu na ženu (zákonodárství)
Vybrané postavy ze SZ a NZ - rozbor textů
Seznam odborné literatury
Karsen, G. Frau, Mensch und Mutter in der Bibel, Neuhausen- Stuttgart : Hänssler Verlag, 1976
Lawton, A. Freuen dienen Christus, Bad Salzoflen : MBK-Verlag, 1952
Leipold, J. Die Freuen in der antiken Welt und im Urchristen, Leipzig 1965
Modersohn, E. Die Freuen des Alten Testaments, Neumünster 1925
Paulsen, A. Ich habe die bei deinem Namen gerufen. Ein Buch von Beruf und Berufung der Frau, Berlin : Furche-Verlag, 1938
Stegemann, E.W. - Stegemann, W. Urchristliche Sozilageschichte. Die anfänge im Judentum un die Christusgemeinden in der mediterranen Welt, Stuttgart-Berlin-Köln : Kohlhammer, 1995
Ulanov, A.B. Pramatky Ježíše Krista, Praha : On Women Press, 1998
Zwickel, Frauenalltag
Komentáře k SZ a NZ
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK