Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Srovnání RNA polymeras gram positivních a gram negativních bakterií
Název práce v češtině: Srovnání RNA polymeras gram positivních a gram negativních bakterií
Název v anglickém jazyce: Comparison of RNA polymerases of gram positive and gram negative bacteria
Klíčová slova: genová exprese, transkripce, RNA polymerasa, protein delta, B. subtilis
Klíčová slova anglicky: gene expression, transcription, RNA polymerase, delta protein, B. subtilis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Mgr. Libor Krásný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.10.2007
Datum zadání: 04.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V této práci stručně shrnuji současné poznatky o transkripci eubakterií. V první části se zaměřuji na obecný popis transkripce. Nejprve popisuji klíčovou molekulu tohoto procesu, RNA polymerasu a poté transkripční mechanismy, zejména iniciaci transkripce. V druhé části se zaměřuji na rozdíly transkripčních mechanismů a složení RNA polymerasy mezi gram positivními (reprezentované Bacillus subtilis) a gram negativními (reprezentované Escherichia coli) bateriemi. Třetí část je zaměřena na roli málo známého proteinu ? při transkripci. Tento protein je součástí RNA polymerasy u gram positivních bakterií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In this work I briefly sumarize current data about eubacterial transcription. First, I describe transciptional mechanisms in general. I describe the key molecule of this process, RNA polymerase. Next, I outline transcriptional mechanisms, namely transcription initiation. Second, I describe differences between gram positive (represented by Bacillus subtilis ) and gram negative (represented by Escherichia coli) bacteria. Third, I focus on the roles of the ? protein in transcription. ? is a subunit of RNA polymerase in gram positive bacteria.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK