Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deriváty kyseliny difosfonové pro kotvení na biomolekuly
Název práce v češtině: Deriváty kyseliny difosfonové pro kotvení na biomolekuly
Název v anglickém jazyce: Diphosphonate derivatives for coupling to biomolecules
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2007
Datum zadání: 04.10.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2008
Oponenti: Ing. Miroslav Lorenc
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK