Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Látky přírodního původu ovlivňující trombocytární agregaci u člověka (in vitro)
Název práce v češtině: Látky přírodního původu ovlivňující trombocytární agregaci u člověka (in vitro)
Název v anglickém jazyce: Compounds of natural origin influencing human trombocyte aggregation (in vitro)
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2007
Datum zadání: 07.06.2007
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK