Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza zásahů farmaceuta veřejné lékárny při dispenzaci léčiv
Název práce v češtině: Analýza zásahů farmaceuta veřejné lékárny při dispenzaci léčiv
Název v anglickém jazyce: The analysis of management of drug related problems by community pharmacists during medicine dispensation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.03.2007
Datum zadání: 07.03.2007
Datum a čas obhajoby: 25.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: MUDr. Karel Macek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK