Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologická aktivita obsahových látek rostlin XV. Vliv alkaloidů z Chelidonium majus L. na acetylcholinesterázu
Název práce v češtině: Biologická aktivita obsahových látek rostlin XV. Vliv alkaloidů z Chelidonium majus L. na acetylcholinesterázu
Název v anglickém jazyce: Biological activity of plant metabolites. XV. Influence of alkaloids from Chelidonium majus L.on acetylcholinesterase
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.08.2006
Datum zadání: 09.08.2006
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK