Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologická aktivita obsahových látek rostlin XIV.; Vliv alkaloidů z Chelidonium majus L. na acetylcholinesterázu
Název práce v češtině: Biologická aktivita obsahových látek rostlin XIV.;
Vliv alkaloidů z Chelidonium majus L. na acetylcholinesterázu
Název v anglickém jazyce: Biological activity of plant metabolites. XIV. Influence of alkaloids from Chelidonium majus L.on acetylcholinesterase
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2006
Datum zadání: 14.09.2006
Datum a čas obhajoby: 20.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK