Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobnostní typologie hráček softballu
Název práce v češtině: Osobnostní typologie hráček softballu
Název v anglickém jazyce: Personal typology of softball players
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2005
Datum zadání: 01.10.2005
Datum a čas obhajoby: 01.10.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.10.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.10.2007
Oponenti: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíl práce:
Cílem diplomové práce je ukázat na temperamentové vlastnosti u vrcholových hráček softballu a zjistit zda se temperament u hráček v závislosti na postu v obraně významně liší.

Metoda:
Pro výzkum byla použita zkrácená verze Eysenckova osobnostního dotazníku EPQ ? R. Bylo vyšetřeno 87 hráček 1. české softballové ligy.

Výsledky:
Podle výsledků se dá říci, že hráčky na stejných postech mají stejný temperament, resp. většina hráček na jednotlivých postech se v temperamentu shoduje. Výsledky také ukazují, že se na všech postech objevuje nejčastěji jeden typ temperamentu a tím je stabilní extravert tedy sangvinik.

Klíčová slova: softball, post, osobnost, temperament.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK