Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Správa konkursní podstaty
Název práce v češtině: Správa konkursní podstaty
Název v anglickém jazyce: Administration of a bankrupt´s estate
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.06.2007
Datum zadání: 27.06.2007
Datum a čas obhajoby: 26.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Oponenti: prof. JUDr. František Zoulík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK