Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Název práce v češtině: Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Název v anglickém jazyce: Creation, legalization and invalidity of business companies
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2007
Datum zadání: 26.09.2007
Datum a čas obhajoby: 26.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Oponenti: JUDr. Jaroslav Oehm
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK