Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Trestní řízení, veřejnost a média
Název práce v češtině: Trestní řízení, veřejnost a média
Název v anglickém jazyce: Criminal proceedings, the public and media
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2007
Datum zadání: 27.09.2007
Datum a čas obhajoby: 27.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2007
Oponenti: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK