Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nejvyšší správní soud v soustavě správního soudnictví ČSR do roku 1952
Název práce v češtině: Nejvyšší správní soud v soustavě správního soudnictví ČSR
do roku 1952
Název v anglickém jazyce: The Supreme Administrative Court in the system of Czechoslovak judiciary
until 1952
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2007
Datum zadání: 24.09.2007
Datum a čas obhajoby: 24.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
Oponenti: prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK